آزمون نهایی Speaknow 1C

این آزمون مختص به دانش آموزان دوره Speaknow 1C میباشد.